น้ำตกคลองลาน

จากจุดจอดรถ เดินมาอีกไม่ไกล ความสวยงามจากธรรมชาติ ตั้งตระง่านรอผู้คนที่แวะเวียนมาที่น้ำตกคลองยานแห่งนี้อยู่เสมอ แต่ถ้าจะให้ดีควรมาเช้าๆ เพราะจะได้แสงที่สวยเหมาะกับการถ่ายรูปมาก