น้ำตกเหวนรก

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง “น้ำตกเหวนรก” มีความสูงชัน 90 องศา น้ำที่ตำลงมากระทบแผ่นผาด้านล่าง เกิดเสียงดังสนั่น และเกิดละอองไอลอยคลุมทั่วบริเวณ จึงเป็นที่น่าเกรงขามของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน