น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกขนาดใหญ่ที่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง และลำน้ำปาย จุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำไหลตลอดปี ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงหนาแน่นมากๆ

น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกขนาดใหญ่ที่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง และลำน้ำปาย จุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำไหลตลอดปี ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงหนาแน่นมากๆ