น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นน้ำตกที่ไหลลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่ จึงทำให้บริเวณนี้มีหินงอก หินย้อนขึ้นอย่างสวยงาม