น้ำตกผาดอกเสี้ยว

ความสวยงามของน้ำตกทั้งหมด 10 ชั้น ยิ่งเป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แต่ไฮไลท์อยู่ที่ชั้นที่ 7 เพราะสายน้ำจากชั้นบน ไหลตกลงมากระทบชั้นล่าง เป็นสายสีขาว ฟูฟ่อง งดงามเกินบรรยา

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *