น้ำตกห้วยหลวง

ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ก็คือ “น้ำตกห้วยหลวง” หรือชาวบ้านมักเรียกว่า “น้ำตกบักเตว” ที่แห่งนี้มีความสูง 45 เมตร ไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่างสำหรับเล่นน้ำ ส่วนด้านบนเป็นจุดชมวิว และถ่ายภาพสวยๆ

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *